Obaveštenje da će se od 07.09. do 11.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 07.09. do 11.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

 
2. sednica GV – 03.09.2020.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju Glavnog urbaniste Grada Niša
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o razrešenju Komisije za planove Grada Niša
  3. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privredno-ekonomskog saveta