Обавештење да ће се 19.08.2020. год. обавити сузбијање ларви комарац на територији локалне самоуправе град Ниш-нишавски округ

Обавештење да ће се 19.08.2020. год. обавити сузбијање ларви комарац на територији локалне самоуправе град Ниш-нишавски округ
Обавештење да ће се 21.08.2020. год. обавити IV третман дезинсекције централне кухиње Младост

Обавештење да ће се 21.08.2020. год. обавити IV третман дезинсекције централне кухиње Младост