Obaveštenje da će se 19.08.2020. god. obaviti suzbijanje larvi komarac na teritoriji lokalne samouprave grad Niš-nišavski okrug

Obaveštenje da će se 19.08.2020. god. obaviti suzbijanje larvi komarac na teritoriji lokalne samouprave grad Niš-nišavski okrug
Obaveštenje da će se 21.08.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

Obaveštenje da će se 21.08.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost