249. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 19.05.2020.
248. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.05.2020.