Захтев за промену цене топлотне енергије, од дана 18.05.2020. године

Захтев за промену цене топлотне енергије са образложењем, број 03-1750/2 од 07.05.2020. године, Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана” Ниш, 1750/1 од 07.05.2020. године, са прилозима И Мишљење саветодавног тела, број 1749/1 од 07.05.2020. године.

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Zahtev-za-promenu-cene-toplotne-energije.pdf