Obaveštenje da će se od 20.05. do 21.05.2020. god. obaviti II tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-20.05.-do-21.05.2020.-god.-obaviti-II-tretman-suzbijanje-odraslih-formi-komaraca-na-teritoriji-grada-Niša.pdf