242. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.04.2020.

  1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2021. годину
  2. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину