Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Tekst Obaveštenja

Prijavni list

Finalni Plan Održavanja

Materijali