Produženje roka za podnošenje projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06. MAJA 2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs

 
237. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 26.03.2020.

Rešenje kojim se dozvoljava obavljanje posebnog oblika gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša u cilju omogućavanja obavljanja radnih obaveza i zadataka medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama i zaposlenih sa radnim nalogom na teritoriji Grada Niša, za vreme trajanja vanrednog stanja
236. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.03.2020.

1.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dugoročnog-investicionog kredita u iznosu od 85.000 eur-a, sa rokom otplate od 36 meseci od dana zaključenja ugovora
2.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 50.000.000,00 dinara, na period od godinu dana
3.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara235. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.03.2020.
Produžetak roka konkursa za poziv za članstvo u Komisiji za izbor projekata OCD

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA
PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U POSEBNOJ KOMISIJI ZA IZBOR PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06.04.2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs
Prilog233. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.03.2020.

 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2020. godinu
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2020. godinu
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina i javnih zelenih površina na gradskim grobljima u upotrebi za 2020. godinu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja parkovskog i dečijeg mobilijara za 2020. godinu
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2020. godinu
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2020. godinu
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2020. godinu
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnog osvetljenja sa cenovnikom za 2020. godinu
 10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja saobraćajne infrastrukture i putne galanterije sa cenovnikom za 2020. godinu
 11. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da početak naplate potraživanja nastalog po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, po svim zaključenim ugovorima, odloži počev od 01.07.2020. godineJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini
O B A V E Š T E NJ E – U toku je Poziv za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vranju koji je objavljen 09.03.2020. godine i traje 30 dana.

O B A V E Š T E NJ E

U toku je Poziv za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vranju koji je objavljen 09.03.2020. godine i traje 30 dana.

Poziv se nalazi na  adresi : https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-u-kragujevcu-kraljevu-nisu-novom-sadu-sremskoj-mitrovici-i-vranju-0
Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u vezi Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša na današnjoj sednici doneo je Zaključak o prekidu svih radnji u sprovođenju Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg, broj 835-1/2020-01 od 06.03.2020. godine (link – word dokument u prilogu).
 
Novi rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini biće utvrđen nakon prestanka vanrednog stanja, a svi do sada podneti zahtevi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini ostaju da važe.
Prilog: Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada NišaOBAVEŠTENJE : Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU možete da preumete na sajtu

O B A V E Š T E NJ E

Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU

možete da preumete na sajtu

http://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-deciju-i-socijalnu-zastitu/

u delu: Spisak administrativnih procedura u sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu

 

iste možete sa dokumentacijom da šaljete na putem pošte na adresu:

Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu,

ul. Prijezdina 1.

18000 Niš