Produženje roka za podnošenje projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06. MAJA 2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs