233. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.03.2020.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2020. godinu
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2020. godinu
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina i javnih zelenih površina na gradskim grobljima u upotrebi za 2020. godinu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja parkovskog i dečijeg mobilijara za 2020. godinu
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2020. godinu
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2020. godinu
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2020. godinu
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnog osvetljenja sa cenovnikom za 2020. godinu
 10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja saobraćajne infrastrukture i putne galanterije sa cenovnikom za 2020. godinu
 11. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da početak naplate potraživanja nastalog po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, po svim zaključenim ugovorima, odloži počev od 01.07.2020. godine

Možda Vas zanima i sledeće...