O B A V E Š T E NJ E – U toku je Poziv za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vranju koji je objavljen 09.03.2020. godine i traje 30 dana.

O B A V E Š T E NJ E

U toku je Poziv za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vranju koji je objavljen 09.03.2020. godine i traje 30 dana.

Poziv se nalazi na  adresi : https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-u-kragujevcu-kraljevu-nisu-novom-sadu-sremskoj-mitrovici-i-vranju-0
Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u vezi Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša na današnjoj sednici doneo je Zaključak o prekidu svih radnji u sprovođenju Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg, broj 835-1/2020-01 od 06.03.2020. godine (link – word dokument u prilogu).
 
Novi rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini biće utvrđen nakon prestanka vanrednog stanja, a svi do sada podneti zahtevi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini ostaju da važe.
Prilog: Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada NišaOBAVEŠTENJE : Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU možete da preumete na sajtu

O B A V E Š T E NJ E

Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU

možete da preumete na sajtu

http://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-deciju-i-socijalnu-zastitu/

u delu: Spisak administrativnih procedura u sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu

 

iste možete sa dokumentacijom da šaljete na putem pošte na adresu:

Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu,

ul. Prijezdina 1.

18000 Niš