JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj

JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvojU SKLOPU PROJEKTA „PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA“ (sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA))

 

PRILOG: Konkursna dokumentacija
JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ,  RASPISUJE:

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA
Brojevi telefona Sekretarijata za inspekcijske poslove

U cilju kontaktiranja građana/stranaka sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove, navodimo sledeće brojeve telefona:
Kontakt telefon u kancelariji višeg referenta Jasmine Ilić , Sekretarijata za inspekcijske poslove su 018/504-555 i Stojiljković Marije 018/504-554
Odsek gradjevinske inspekcije – Marina Živulović Petrović    064/8330074
Inspekcija za saobraćaj – Radomir Stamenković     064/8330317
Inspekcija za puteve   –  Živica Jevdjić   064/8330080
Inspekcija za zaštitu životne sredine  –  Slaviša Radulović   064/8330072
Prosvetna Inspekcija, sportska inspekcija – Dušica Janojlić  –  064/8330086