Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa  od javnog interesa koje  realizuju udruženja  u oblasti boračko invalidske  zaštite  u 2020.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti boračko invalidske zaštite u 2020.godini

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs

Prilog 1- Obrazac za pisanje programa

Prilog 2 – Obrazac TABELE budžeta programa

Prilog-3-Obrazac-mesecnog-plana-aktivnosti

Prilog-4 -Izvršni pregled  programa

Prilog-5-Narativni-budžet-programa 2020

Prilog 6 – 2020 Uputstvo za pisanje programa

Prilog 7- 2020 Uputstvo za sastavljanje budžeta

Bliža merila za izbor programa sa dopunskim kriterijumima-način bodovanja