Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa  od javnog interesa koje  realizuju udruženja  u oblasti boračko invalidske  zaštite  u 2020.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti boračko invalidske zaštite u 2020.godini

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs

Prilog 1- Obrazac za pisanje programa

Prilog 2 – Obrazac TABELE budžeta programa

Prilog-3-Obrazac-mesecnog-plana-aktivnosti

Prilog-4 -Izvršni pregled  programa

Prilog-5-Narativni-budžet-programa 2020

Prilog 6 – 2020 Uputstvo za pisanje programa

Prilog 7- 2020 Uputstvo za sastavljanje budžeta

Bliža merila za izbor programa sa dopunskim kriterijumima-način bodovanja
229. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 03.02.2020.

1.Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da otpočne i sprovede postupak arheoloških istraživanja na lokaciji „Ardija“ uz Somborski bulevar u Nišu, na površini oko 26,50 ha geomagnetskom metodom i oko 4,20 ha georadarskom metodom

 
Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za Lokalni registar izvora zagađivanja

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za Lokalni registar izvora zagađivanja(.pdf)