Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање-коначно

Бодовна листа Лични пратиоци 2020 за објављивање – коначна 1
221. седница ГВ – 29.01.2020.

 1. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“
 2. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Да стари не буду сами“
 3. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња осма фаза“
 4. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш, о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за кредитно задужење-дозвољени минус (овердрафт кредит) код „АИК Банке“ а.д. Београд
 5. Закључак којим се препоручује Надзорним одборима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша и ЈКП „Наиссус“ Ниш да почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, по закљученим уговорима, одложе за најмање 45 дана
 6. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење предузећа-дозвољени минус (оведрафт) код пословне банке
 7. Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш анекс II Споразума о регулисању међусобних права и обавеза, којим се мења динамика измирења преосталог дуговања Града Ниша по закљученим уговорима за 2013, 2014. и 2015. годину
 8. Решење којим се одобрава доделa 18 (осамнаест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова, Ниша и Насеља „9. мај“, која су повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 9. Решење којим се одобрава доделa 6 (шест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих за учеснике пројекта „Кућа могућности“ – Ниш
 10. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-28/2017-09 од 03.02.2017. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DRAGAN RAJAK PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 004
 11. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-76/2018-09 од 20.04.2018. године, којим се привредном субјекту ELLITE TAXI DOO NIŠ-MEDIANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara Picasso“ са евиденционим бројем 228
 12. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-64/2018-09 од 20.04.2018. године, којим се привредном субјекту SPIDER NIDAX DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Spacestar“ са евиденционим бројем 943
 13. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-17/2014-09 од 19.02.2014. године, којим се привредном субјекту DRUŠTVO LIBB-EKSTRA DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara 2,0 HDI SX“ са евиденционим бројем 486
 14. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-143/2018-09 од 18.07.2018. године, којим се привредном субјекту BOJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ GORNJA TOPONICA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са евиденционим бројем 041
 15. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-110/2018-09 од 29.06.2018. године, којим се привредном субјекту GOLD TAXI 018 DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 967
 16. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-236/2016-09 од 18.05.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM MARKOVIĆ NOVICA PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Spacestar 1.3 Family“ са евиденционим бројем 586
 17. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-54/2018-09 од 18.04.2018. године, којим се привредном субјекту ALFA TAXI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression“ са евиденционим бројем 937
 18. Решење којим се укида решење Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-91/2018-09 од 11.05.2018. године, којим се привредном субјекту ALFA TAXI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Alfa Romeo 147 1.9 JTD Progression“ са евиденционим бројем 952Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

 

Бодовна листа Лицни пратиоци 2020 за објављивање

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години 

трајање конкурса: до 13.02.2020. године

Конкурс – Јавно информисање 2020.

Финансијски извештај

 Буџет пројекта

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2 – Наративни извештај
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину

 

ПРИЈАВA  ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину

 
220. седница ГВ – 24.01.2020.

 1. Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града НишаЛиста вредновања и рангирања програма ОСИ 2020.

Листа вредновања и рангирања програма ОСИ 2020.

Бодовна листа 2020.
219. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.01.2020. годинe

 1. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2019. годиниРешење о закупу пословног простора

Решење о закупу пословног простора
Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства

Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства.

На основу утврђене листе комисија обавештава јавност  да је услов за давање на коришћење 1.стамебне јединице  намењене за социјално становање у заштићеним условима н територији Града Ниша , а на основу броја бодова додељених у складу са мерилима  за избор корисника  у оквиру коначне листе  реда првенства,испунило једно лице и то:

Ђурић Мара ,број предмета 02-1685 са укупним бројем бодова 40 .