Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

 

Бодовна листа Лицни пратиоци 2020 за објављивање

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање