Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 13.01.2020