ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА ГРАД НИШ ПЕРИОД ЈАНУАР – ОКТОБАР 2016 године

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА ГРАД НИШ

ПЕРИОД ЈАНУАР – ОКТОБАР 2016 године

 

Према подацима Републичког завода за статистику Саопштење бр. 312 од 30.11.2016 год.  у Нишу је у периоду од јануара до октобра месеца 2016. године дошло до повећања укупног броја туриста за 6,3%, при чему је број домаћих туриста повећан за 13,1%, а број иностраних повећан за 1% у односу на исти период 2015. године.

У Нишу је за период од јануара до октобра 2016. укупно ноћило 20,6% више туриста него у истом периоду 2015. год, од чега 24,3% више ноћења домаћих туриста и 16% више ноћења страних туриста.

  УКУПНО

Јан-Окт.

2015

УКУПНО

Јан-Окт.

2016

 

%

УКУПНО

Јан-Окт 2015

УКУПНО

Јан-Окт

2016

 

%

        Доласци – број туриста %    Број ноћења %
Укупно 66043 70186  +  6,3 111755 134760   +20,6
Домаћи 29790 33690   + 13,1  62045  77143   +24,3
Страни 36253 36496   +  1,0  49710  57617  +16,0