2. Стратешка процена утицаја на животну средину

Стратешка процена утицаја ….