2. Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Strateška procena uticaja ….